Moduł Środki Trwałe

Co możesz zyskać

wdrażając taki moduł ?

Ogólnie

Moduł Środki Trwałe Streamsoft Prestiż zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem trwałym, wartościami niematerialnymi, jak i prawnymi. Oferuje szereg możliwości w zakresie zarządzania środkami trwałymi i ich amortyzacji. Można także skorzystać z szerokiego katalogu wydruków oraz zestawień dostępnych w module, a gdyby zaszła taka potrzeba – definiować własne, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Moduł posiada również mechanizm cech, czyli opcję pomocną przy wprowadzaniu własnych parametrów środków trwałych.  

Ewidencja środków trwałych

Moduł wspiera procesy ewidencjonowania środków trwałych.  Możliwa jest ewidencja na podstawie szerokiego katalogu dokumentów: przyjęcia, likwidacji, ulepszenia,  zmiany wprowadzonej przez użytkownika czy przeszacowania. Sprzyja to budowaniu pełnej historii majątku i pozwala użytkownikom modułu prześledzić kompletną ścieżkę danego środka trwałego, od chwili jego przyjęcia                w firmie. Wgląd w aktualne dane jest intuicyjny, historię majątku trwałego można wywołać na kliknięcie – szybko i sprawnie.

Kastomizacja parametrów

Moduł umożliwia szybkie filtrowanie oraz tworzenie autorskich parametrów dla różnych kategorii środków trwałych, np. przegląd  sprzętu komputerowego, numer atestu urządzeń czy data przeglądu floty samochodowej. Moduł jest pod tym względem uniwersalny i posiada szeroki zakres funkcji. Dlatego zaspokaja potrzeby  kadry zarządzającej, która oczekuje dostępu do różnorodnych informacji o  posiadanym  majątku trwałym.  

Inwentaryzacja

W module Środki Trwałe inwentaryzację można przeprowadzić zgodnie z wyodrębnionymi w firmie polami spisowymi, szybko i sprawnie generując odpowiednie arkusze spisowe. Dodatkowym usprawnieniem jest opcja generowania kodów kresowych wprost z systemu Streamsoft Prestiż i wykorzystanie kolektorów danych do wykonania spisu.

Amortyzacja  

Obliczanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się w oparciu o składniki środków trwałych. Amortyzacja może przebiegać według ustalonej przez użytkownika metody (dostępne metody: liniowa, degresywna, jednorazowo). Prostą weryfikację skuteczności wybranej metody zapewniają plany  i prognozy z perspektywą na kolejne lata.  

Wydruki i zestawienia

W module dostępny jest szeroki katalog dokumentów z zakresu analizy środków trwałych: standardowe tabele amortyzacyjne w ujęciu bilansowanym, dokumenty dotyczące m.in. przyjęcia i likwidacji, zmiany miejsca użytkowania, zmiany danych oraz raporty i wydruki definiowane tworzone wg potrzeb użytkownika.

Może jakieś

Pytanko?

Nie krępuj się, jesteśmy do Twojej dyspozycji.