Moduł Serwis

Co możesz zyskać

wdrażając taki moduł ?

Ogólnie

Moduł Serwis Streamsoft Prestiż przeznaczony jest dla firm oferujących usługi serwisowe. Pozwala na sprawną rejestrację zleceń na wykonanie prac, a dzięki integracji z modułem Handlowo – Magazynowym, umożliwia również zautomatyzowaną obsługę w zakresie rozliczenia zleceń serwisowych.

Rejestrowanie zlecenia serwisowego

Z  modułem Serwis rejestracja zlecenia serwisowego przebiega szybko i intuicyjnie.  Sprawnie ustalane są wszystkie parametry, m.in. kontrahent – kontakt, przedmiot czy opis czynności do wykonania. Dla przedmiotów będących celem zlecenia dostępna jest także dołączona dokumentacja techniczna. Moduł umożliwia ustalanie priorytetów dla  poszczególnych zleceń, co pomaga porządkować kolejność prac. Ponadto dostępna jest opcja automatycznego wydruku dokumentu potwierdzenia zlecenia i zapis w organizatorze pracy modułu CRM. Pracę na zleceniu możemy obsłużyć w aplikacji desktopowej i na urządzeniu mobilnym.

Schematy Serwisowe

Moduł Serwis Streamsoft Prestiż wspiera wykonywanie cyklicznych przeglądów urządzeń, które są często wymagane przy serwisie różnego rodzaju sprzętu. Funkcjonalność udostępnia listę materiałów i usług, które są potrzebne do ich realizacji i pozwala utworzyć schemat działania, który można powtórnie wykorzystać, bez konieczności pamiętania o terminach i powtarzania planowania czynności do realizacji kolejnej usługi cyklicznej.

Kalkulacja wstępna i rozliczenie zlecenia serwisowego

Moduł Serwis Streamsoft Prestiż pozwala przygotować kalkulację wstępną  na  dwa sposoby – można pobrać dane do wyceny ze zdefiniowanego wcześniej schematu lub wprowadzić je ręcznie. Proces rozliczenia wykonanego już zlecenia odbywa się natomiast w oparciu o  dokument zewnętrzny (paragon, wz, faktura) lub wewnętrzny (dla usług niezafakturowanych). Możliwe jest ponadto grupowe fakturowanie wybranych zleceń dla danego kontrahenta, co przyśpiesza tempo pracy.

Aplikacja Serwis Mobile

Dostępna jest możliwość podglądu oraz obsługi usług serwisowych w terenie, w aplikacji na smartfon. Można m.in. zarejestrować wykonane czynności, zużyte materiały i dokumentację fotograficzną prac.

Może jakieś

Pytanko?

Nie krępuj się, jesteśmy do Twojej dyspozycji.