Moduł Rozrachunki

Co możesz zyskać

wdrażając taki moduł ?

Ogólnie

Moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż zapewnia pełną kontrolę firmowych należności i zobowiązań. Szeroki zakres funkcjonalny gwarantuje także ich sprawne procesowanie.

Należności i zobowiązania

Moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż pozwala szybko zdefiniować najważniejsze parametry dotyczące egzekwowania środków od kontrahentów. Możliwe jest intuicyjne ustalanie metody płatności, wezwania do zapłaty i naliczania odsetek.  Daje to dużą swobodę przy wyborze dogodnego dla danej firmy sposobu regulowania zobowiązań finansowych oraz zapewnia płynność operacji finansowych. Moduł daje możliwość powiązania wpłat i faktur z zamówieniami, posiada również funkcję potwierdzania sald, a także częściowego rozliczania faktur.

Pośrednicy płatności

Moduł pozwala na obsługę transakcji realizowanych z udziałem pośredników finansowych.  Przeniesienie płatności z kontrahenta na zewnętrzną platformę płatniczą (Payu, Paypal, Przelewy24) lub kuriera  następuje automatycznie.

Obsługa przelewów bankowych

Pełna obsługa przelewów elektronicznych. Możliwość powiązania przelewu z rozliczeniem oraz import wyciągów bankowych. Efekt? Szybszy transfer środków i gwarancja zachowania terminowości.

Kasy, konta bankowe i terminalne płatnicze

Szerokie możliwości w zakresie definiowania kas, kont bankowych i terminali płatniczych, które możesz poprowadzić także w walutach obcych. Naliczanie różnić kursowych następuje automatycznie, zaś wygenerowane raporty oraz wyciągi bankowe można bez problemu powiązać z rozliczeniami.

Obsługa windykacji

Moduł umożliwia m.in. tworzenie oraz wysyłkę wezwań do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek za zaległości. Automatyzacja w tym zakresie zapewnia firmom finansową płynność.

Aplikacja Windykator

W zakresie dochodzenia należności pomocnym rozwiązaniem jest Aplikacja Windykator, rozszerzająca działanie modułu Rozrachunki. Automatyzuje ona wysyłkę powiadomień do klientów, którzy przekroczyli termin spłaty i tych, którzy będą wkrótce zobowiązani uregulować należności. Dostępne opcje obejmują m.in. wysyłkę wezwań wg ustalonego harmonogramu, powiadomienia na żądanie oraz funkcje personalizacji wysyłanych maili. Aplikacja zapewnia pełną kontrolę nad bieżącymi należnościami, usprawniając tym samym płynność finansową firmy.

Raporty, analizy i zestawienia

Raporty i analizy

W module można je tworzyć w formie zobowiązań i należności na dowolny dzień czy rozliczeń pożyczkowych, kredytowych, wewnątrzzakładowych, publicznych, z pracownikami oraz kontrahentami.

Zestawienia

Mogą dotyczyć np. różnic kursowych, płatności przeterminowanych, dokumentów rozliczonych, przekroczeń terminów płatności (wiekowania płatności), sald kas i banków, a  także prognoz terminu płatności zobowiązań itp.

Może jakieś

Pytanko?

Nie krępuj się, jesteśmy do Twojej dyspozycji.