Moduł Logistyka

Co możesz zyskać

wdrażając taki moduł ?

Ogólnie

Moduł Logistyka Streamsoft Prestiż całościowo wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowej. Usprawnia przepływ towaru na magazynie, obsługę jednostek logistycznych i proces kontroli jakości towaru. Sprawdzi się równie dobrze na hali wysoko i nisko-regałowej oraz niezależenie od przyjętego  podziału (klasy, strefy, obszary, sektory itd.). Tak więc moduł gwarantuje sprawną pracę w magazynie każdego typu.

Obsługa standardu GS1  

Możliwość obsługi kodów kreskowych w standardzie GS1 to gwarancja szybszej identyfikacji towarów i mniejsze ryzyko pomyłki przy ich przesunięciach. Etykietę logistyczną GS1 (dla jednostki oraz towaru) można wygenerować bezpośrednio z systemu. Nie wymaga to dodatkowego oprogramowania. Podobnie z innymi etykietami (towar, miejsce, operator), wszystkie można opracować z wykorzystaniem systemu.

Realizacja dyspozycji magazynowych

Realizację dyspozycji przyjęć, wydań czy zmian miejsc składowania w module Logistyka Streamsoft Prestiż ułatwia obsługa numerów partii, terminów ważności i opakowań zbiorczych. Zadania związane z realizacją wszystkich typów dyspozycji logistycznych mogą być planowane z podziałem na poszczególnych magazynierów. Jasne wytyczne i wynikająca z tego zwiększona ergonomia pracy, przekładają się w efekcie na wydajniejszy magazyn. Wszelkie potwierdzenia ruchów na magazynie, w postaci odpowiednich dokumentów, także generowane są automatycznie.

Weryfikacja

W systemie ERP Streamsoft Prestiż zachodzi w intuicyjny sposób. Magazynier, zaopatrzony w urządzenie mobilne, weryfikuje ilość przyjętego lub wydanego towaru, odczytując skanerem kody kreskowe lub wyszukując towar na liście.  Jednocześnie, jeśli pojawią się jakiekolwiek niezgodności ilościowe, jest to na bieżąco raportowane na urządzeniu mobilnym i widoczne bezpośrednio w systemie.

Aplikacja Magazyn Mobilny  

Automatyzację  czynności związanych z obsługą dyspozycji logistycznych w systemie wspomaga Aplikacja Magazyn Mobilny Streamsoft Prestiż, która rozszerza możliwości modułu Logistyka. Wszystkie  ruchy wykonane przy  użyciu  urządzenia przenośnego  z aktywną aplikacją są  rejestrowane w  systemie ERP. Efekt? Wgląd  w bieżące stany  produktów i informacje o poziomie zaawansowania danego zadania. Jednocześnie pełna informacja o wydajności pracowników. Z aplikacją sprawnie przebiega inwentaryzacja, docenią ją także pracownicy magazynu, którzy zyskują  szybki dostęp do listy zadań i  lokalizacji produktów.

Obsługa jednostek logistycznych

Moduł Logistyka Streamsoft Prestiż gwarantuje pełną kontrolę nad jednostkami logistycznymi. Wpisanie unikatowego kodu jednostki wywołuje informacje o jej zawartości oraz lokalizacji. W procesie wydania wygląda to podobnie – wpisanie kodu jednostki powoduje rozchód wszystkich produktów przyporządkowanych do danej jednostki.

Kontrola jakości 

Już na etapie przyjęcia moduł daje możliwość rejestracji parametrów dostawy, co ułatwia kontrolę jakości. Dodatkowo obsługiwana jest blokada zarówno dla pojedynczych partii, produktów, jak i całych stref, w których zlokalizowano wadliwy produkt lub partię. Korzyść? Gwarancja, że żaden z produktów nie spełniających określonych standardów nie opuści magazynu.

Statystyki wydajności

Pełną  kontrolę efektywności pracy na magazynie zapewniają szerokie możliwości prowadzenia statystyk i analiz w module Logistyka Streamsoft Prestiż, m.in.: tonaż w jednostce czasu na pracownika, liczba ruchów logistycznych w jednostce czasu, wydajność pracowników. Wszelkie raporty tego typu przygotowywane są indywidulanie dla klienta w procesie wdrożenia modułu.

Aplikacja Kurier

Dodatkowo można także skorzystać z Aplikacji Rozszerzającej Kurier, która usprawnia procesy przygotowania i realizacji samej wysyłki towaru. Umożliwia kompleksową  współpracę z wieloma firmami kurierskimi i przewoźnikami, m.in. z: UPS, DPD, INPOST, GLS. Pozwala na generowanie danych niezbędnych do przygotowania listów, raportów potwierdzenia odbioru przesyłek przez kuriera oraz aktualizowanie statusów wysyłek.

Może jakieś

Pytanko?

Nie krępuj się, jesteśmy do Twojej dyspozycji.