Moduł Handlowo-Magazynowy

Co możesz zyskać

wdrażając taki moduł ?

Ogólnie

Moduł Handlowo – Magazynowy systemu ERP Streamsoft Prestiż wspiera procesy sprzedażowe (oferty, zamówienia, sprzedaż) oraz związane z zakupami (zapytania ofertowe, zamówienia, zakup) i zarządzaniem magazynem (wszelkie typy dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW, PW itp.). Sprawdza się w zarządzaniu gospodarką towarową i materiałową w pojedynczych magazynach oraz w modelu wielomagazynowym. Moduł posiada szeroki zakres funkcjonalny, co pozwala realnie usprawniać pracę zarówno firm produkcyjnych, jak i handlowo-usługowych.

Wsparcie procesów sprzedaży  

Szybki proces sprzedażowy zapewnia funkcja składania zamówień w oparciu o wcześniejsze oferty. Z modułem Handlowo-Magazynowym Streamsoft Prestiż sprawnie przebiega również definiowanie umów z kontrahentami, tworzenie cenników, które mogą uwzględniać zniżki dla klientów indywidualnych i posiadają opcję szybkiego wyłączania produktów z umów czy promocji. Wsparcie w kontaktach z kontrahentami gwarantuje standard EDI, umożliwiający elektroniczną wymianę dokumentów takich jak np. umowy, zapytania ofertowe czy faktury. Możliwe jest również  fakturowanie cykliczne tych samych wartości dla kontrahentów z wykorzystaniem  opcji Wzorce dokumentów.

Wsparcie w obszarze zakupów

Przy składaniu zamówień w module dostępny jest bieżący podgląd stanów magazynowych, także z uwzględnieniem przewidywanych dostaw. Potrzebną ilość towaru wyliczysz ręcznie lub z pomocą automatycznych algorytmów modułu Handlowo-Magazynowego Streamsoft Prestiż. Automatycznie działają również podpowiedzi cen zakupów, co przyspiesza realizację procesu zakupowego w oparciu o umowy z dostawcami. Eliminuje to konieczność żmudnej pracy, przy której osoby odpowiedzialne za zakupy są zmuszone  do procesowania wszystkiego ręcznie.

Wsparcie w obszarze magazynu

Moduł Handlowo-Magazynowy Streamsoft Prestiż pozwala na sprawną obsługę dokumentów obrotu magazynowego –  w zakresie wydań, przyjęć i przesunięć można skorzystać z zamówień wewnętrznych czy też zaplanować przesunięcia międzyoddziałowe. W razie potrzeby można także skorzystać z dokumentów typu „zamiana indeksów”.

Wsparcie dla logistyki magazynowej

Moduł Handlowo-Magazynowy Streamsoft Prestiż gwarantuje sprawne procesy inwentaryzacji i  możliwość elastycznego doboru najbardziej dogodnego terminu na przeprowadzenie spisu. Prace inwentaryzacyjne mogą przebiegać w ustalonym przez użytkownika schemacie. Wg dostaw, miejsc składowania lub po parametrach dostaw. Moduł daje również możliwość rozliczania opakowań zbiorczych i kaucjonowanych.

Sprawne procesowanie dokumentów

W module Handlowo-Magazynowym Streamsoft Prestiż wygenerujesz niezbędne dokumenty magazynowe: WZ, PW, RW, MM, PZ. Przyjęcie zamówionego towaru odbywa się w oparciu o dokumenty zakupu: faktura, faktura importowa, paragon, nabycie wewnątrzwspólnotowe. Ewentualny błąd w toku procesowania dokumentów z łatwością skorygujesz dzięki funkcji pozwalającej na wprowadzanie korekt ilościowo – jakościowych.

Integracja z urządzeniami zewnętrznymi do obsługi magazynu

Moduł integruje się z urządzeniami zewnętrznymi, służącymi do obsługi sprzedaży i magazynu.  Są to drukarki fiskalne, terminale płatnicze, kolektory danych, wagi elektroniczne, czytniki kodów kreskowych. Wsparcie dla tych urządzeń daje gwarancję sprawnego przebiegu procesów magazynowych i redukuje ryzyko pomyłki wynikającej z błędów ludzkich.

Aplikacja Panel Managera

Aplikacja Panel Managera jest częścią rozwiązania Streamsoft Prestiż ERP mobile i umożliwia śledzenie aktualnego stanu sprzedaży i rozrachunków na smartfonie.  Dostępne są m.in. czytelne zestawienia sprzedaży w określonym przedziale czasu oraz wg grup kartotek i kontrahentów (z jednoczesnym porównaniem okres do okresu). W aplikacji można poza tym na bieżąco śledzić stan rozrachunków dla sprzedaży i zakupów z podziałem na terminowe oraz przeterminowane. Uzupełnieniem są elementy rankingu sprzedaży, a także statystyki rozrachunkowe.

Może jakieś

Pytanko?

Nie krępuj się, jesteśmy do Twojej dyspozycji.