Moduł Finanse i Księgowość

Co możesz zyskać

wdrażając taki moduł ?

Ogólnie

Moduł Finanse i Księgowość Streamsoft Prestiż wspiera pracę działu księgowości. Podstawą rozliczeń są dokumenty źródłowe, zarówno te powstałe w module Finanse i Księgowość, jak i z pozostałych modułów, np. Handlowo-Magazynowy, Zarządzanie Produkcją, Rozrachunki, Kadry i Płace, DMS czy Środki Trwałe lub poprzez import z programów zewnętrznych.

Rozwiązanie uwzględnia aktualne przepisy ustawy rachunkowej, co  zapewnia zawsze zgodną z prawem i pełną obsługę finansów przedsiębiorstwa.  

Automatyzacja operacji finansowych i księgowych

Moduł oferuje automatyczną obsługę w zakresie operacji  finansowych i księgowych, co wpływa pozytywnie na jakość i na szybkość rozliczeń w firmie.

Plany kont

W module można tworzyć plany kont bilansowych i pozabilansowych.  Dostępne są szerokie możliwości analityki kont, zarówno w ujęciu syntetycznym, jak i szerszym – wybrane zestawienia powstają oczywiście w oparciu o dane systemowe. Skrócenie procesu księgowania gwarantują schematy dekretacji oraz mechanizmy kontrolujące poprawność danych. Z  modułem możliwe jest  również gromadzenie danych pozafinansowych np. ilość zużytego paliwa. Przekłada się to  na pełną kontrolę  nad wszystkimi wydatkami przedsiębiorstwa.  

Schematy dekretacji

W module dostępne są wzorce dekretacji, których wykorzystanie znacznie skraca czas księgowania.  Co więcej, system pozwala zweryfikować poprawność dokumentacji już na etapie rejestracji. Katalog weryfikowanych danych obejmuje m.in. status dokumentu źródłowego, bilansowanie dokumentu czy zamknięcie kręgu kosztowego.

Kompleksowa obsługa VAT

Moduł Finanse i Księgowość Streamsoft Prestiż gwarantuje kompleksową obsługę operacji związanych z rozliczaniem VAT. Dostępny zestaw aktualnych deklaracji (JPK_V7, VAT – UE, VAT – 14, VIU – DO) podlega automatycznemu wypełnieniu danymi  z rejestrów VAT, budowanych  (również automatycznie)  już przy zapisie  dokumentów w systemie. 

Ponadto dostępny jest szereg innych funkcji np. kontrola czynnego podatnika w bazach Ministerstwa Finansów i VIES oraz mechanizm podzielonej płatności.

Pełna sprawozdawczość

Obszar związany z obsługą sprawozdawczości pozwala, przy pomocy kreatora i  w intuicyjny sposób, „krok po kroku”,  generować pliki JPK i wysyłać je do odpowiednich instytucji. Powstałe pliki podlegają weryfikacji pod kątem poprawności danych,  co gwarantuje pełną wiarygodność  JPK.

W module dostępne są również, zgodne z obowiązującymi przepisami, formularze podatkowe i finansowe (CIT – 8, CIT – ST, bilans w wersji porównawczej i kalkulacyjnej,  RZIS, F – 01). 

Użytkownik może także wysyłać deklaracje do systemu e-Deklaracje i  korzystać  z różnych wariantów sprawozdań finansowych dzięki opcji e-sprawozdania. Funkcja ułatwia przygotowanie pliku w formacie XML, co w efekcie przyspiesza  wysyłkę sprawozdań finansowych do odpowiedniej instytucji i zapewnia intuicyjność procesu oraz jego pełną zgodność z przepisami.

Zestawienia, raporty i analizy 

Moduł Finanse i Księgowość Streamsoft Prestiż zapewnia szerokie możliwości w zakresie tworzenia raportów i analiz, które można filtrować i sortować w oparciu o różne parametry. W module dostępny jest szeroki zakres wbudowanych zestawień: dziennik, zestawienia różnic kursowych, zestawienia stanów i obrotów kont, raport konta, zestawienia budżetowe, kalkulator kont, zestawienia z kont grupowane  wg poziomów.  

Spersonalizowana  obsługa 

Elastyczność modułu Finanse i Księgowość Streamsoft Prestiż zapewnia dużą swobodę w definiowaniu spersonalizowanych ustawień. System zapisuje w pamięci  widoki okien, interfejsów, układy czy sposoby filtrowania i przyporządkowuje je do określonych użytkowników. Efektem jest pełne dopasowanie modułu do wymagań oraz nawyków osób pracujących z narzędziem.

Może jakieś

Pytanko?

Nie krępuj się, jesteśmy do Twojej dyspozycji.